Giới thiệu : Shop acc liên quân uy tín giá rẻ nhất cung cấp acc LQMB vip,giá 50k – 500k (Hệ thống tướng đa dạng,tất cả nick đều trắng thông tin)


Shop nick Hồng Ân BÁN njnja school (nso) Gía siêu rẻ : 
SDT : 0966047481
Mã số 1: 170k Tcsr/Atm
tiêu 70 sv3
– 5 món 11 kẹp vũ khí
– 1 món 10,4 món 8
– 9 sách,xe máy full trang bị
Hình ảnh kho đồ 

Spoiler


Mã số 2: 150k Tcsr/Atm
kiếm 68 sever 3
– vũ khí 11,6 món 10
– 2 món 9 1 món 8
hình ảnh kho đồ 

Spoiler


Mã số 4: 75k Tcsr/Atm
tiêu 56 sv 3
– 4 món 10 kẹp vk ,4 món 9,2 món 8
– sói + xe máy,ăn 6 sách
Hình Ảnh Kho Đồ

SpoilerMã số 6: 125k Tcsr/Atm
kiếm 65 sv4
– 2 món 10 kep vũ,2 món 8,full 9
– xe máy full tb
Hình Ảnh Kho Đồ

SpoilerMã số 8 : 190k tcsr/atm 
– cung 70 sv4
– 2 món 12,5 món 11 kẹp vũ khí,3 món 8,9
– sói,8 sách tiềm năng
Hình Ảnh Kho Đồ

SpoilerMã số 10 : 180k tcsr/atm 
quạt 71 sever 3
3 món kẹp vk full 10
9 sách,đồ full 6x còn 2 món 5x
sói lv2
Hình Ảnh Kho Đồ

SpoilerMã số 11 : 130k tcsr/atm 
kunai 65 sv 4
vũ khí 11,3 món 10,full 8,9
xe máy full trang bị
Hình Ảnh Kho Đồ

SpoilerMã số 11 : 140k tcsr/atm 
kiếm 69 sv3
vũ khí 9,7 món 10,2 món 8
xe máy cấp độ 1 2 trang bị
Hình Ảnh Kho Đồ

SpoilerMã số 12 : 140k tcsr/atm 
kiếm 69 sv3
vũ khí 9,7 món 10,2 món 8
xe máy cấp độ 1 2 trang bị
Hình Ảnh Kho Đồ

Spoiler

Mã số 13 : 299k tcsr/atm 
– quat 81 sv3
– 4 món 12 kẹp vũ khí,full 8,10
– yoroi 70,sói full trang bị
Hình Ảnh Kho Đồ

SpoilerMã số 14 : 170k tcsr/atm 
– tieu 77 sv3 con 19m yen
– vu khi 10,1 mon 12,full +8,+10
– xe may
Hình Ảnh Kho Đồ

Spoiler