Mã số KPAH 3531 sv kinh môn thanh long : Pháp sư cấp độ 75 + 96%

880,000

  • Mã số KPAH 3531 sv kinh môn thanh long : Pháp sư cấp độ 75 + 96%
  • Tấn công : 31k
  • Phòng thủ : ~13k
  • 3 linh thú : Hạc (lv4), sói (lv2), bạch mã (lv2)
  • Hành trang x2
  • Giá bán : 680.000 TCSR/ATM hoặc 880k Card

Hết hàng